Jdi na obsah Jdi na menu

Kontroly těsnosti chladicích okruhů

V rámci Kjótského protokolu se Evropská unie zavázala snížit v období 2008 až 2012 emise skleníkových plynů. Činnosti na chladících a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel mohou podle nařízení Komise (ES) č. 303/2008 provádět
výhradně osoby a podniky, které jsou držitelem příslušného certifikátu.

Kontroly těsnosti se týkají stacionárních chladicích zařízení a tepelných čerpadel, které obsahují 3 kg chladiva s F-plynem a více. Na zařízeních se provádí pravidelné kontroly každých 12/6/3 měsíců podle velikosti náplně.

K zařízení je nutné zřídit a vést evidenční knihu. Odpovědnost za založení evidenční knihy nese provozovatel zařízení s regulovanými látkami. Za porušení této povinnosti hrozí sankce až do výše 2 milionů Kč!

Jako jedna z mála firem v oboru v Karlovarském kraji máme povolení k veškerým úkonům spojených s kontrolou a evidencí těsnosti. Každý technik vlastní certifikát s neomezenou platností.

Nabízíme založení a následné vedení evidenční knihy zařízení. Naším standartním postupem je ve strojovnách instalování skříněk s bezpečnostními pomůckami a evidenční knihou. Evidenční knihy jsou u nás evidovány a o každé kontrole předem zákazníka upozorníme.

Vyhláška č. 279/2009 o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů

Novela zákona o ochraně ovzduší (zákon č. 483/2008 Sb.)

Informace převzaty z oficiálních stránek Ministerstva životního prostředí

Obrazek